XỈU CHỦ MIỀN TRUNG : 500.000 Đ

CẦM TIỀN THÌ SỢ TIỀN RƠI, MUA LUÔN BỘ SỐ ĐỜI ĐỜI NO NÊ

Mong muốn làm giàu mà tốn ÍT SỨC LỰC

Thắng lợi trong tầm tay, vinh quang dành cho bạn

Bạn đã chán nản với cuộc sống, vất vả, mệt mỏi mà chẳng được bao nhiêu?

Bạn tìm kiếm cách LÀM GIÀU nhanh chóng, đơn giản, và tốn ít sức lực?

Bạn có  kinh nghiệm về chơi lô, đề...? Vậy đây là giải pháp cho bạn.

Chúng tôi, đội ngũ vận hành luôn hoạt động với phương châm UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, CHUẨN XÁC. Chúng tôi đã giúp hàng nghìn gia đình hạnh phúc và độc lập tài chính. Và bạn đang có cơ hội gặt hái thành công cùng chúng tôi.

Điều đầu tiên bạn cần làm là: Đầu tư chỉ từ 300.000 đồng và bắt đầu tận hưởng!!!

Bạn băn khoăn về chi phí ?

Tại sao lại như vậy? Bạn muốn thành công nhưng lại lo lắng chi phí! Hãy suy nghĩ kĩ, muốn giàu có cũng cần có GIÁ của nó!

Số chỉ hiện khi nạp đủ tiền qua Viettel, Mobi, Vina. Hệ thống cho phép cộng dồn

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ các bạn! Hãy liên hệ khi cần thiết.


NẠP THẺ ngay để trở nên giàu có nhé anh em!

NẠP THẺ ĐỂ MUA SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Xỉu Chủ Miền Trung
Ngày Xỉu Chủ Miền Trung Kết quả
07/02/2023 Click vào lấy số ngay
06/02/2023 Phú Yên 730, Thừa Thiên Huế 349 Win Phú Yên 730
05/02/2023 Khánh Hòa 056, Kon Tum 385 Win Khánh Hòa 056, Win Kon Tum 385
04/02/2023 Đà Nẵng 245, Đắc Nông 068, Quảng Ngãi 946 Win Đắc Nông 068, Win Quảng Ngãi 946
03/02/2023 Gia Lai 354, Ninh Thuận 858 Win Gia Lai 354
02/02/2023 Bình Định 189, Quảng Bình 033, Quảng Trị 593 Win Bình Định 189, Win Quảng Bình 033, Win Quảng Trị 593
01/02/2023 Đà Nẵng 378, Khánh Hòa 653 Win Đà Nẵng 378, Win Khánh Hòa 653
31/01/2023 Đắc Lắc 276, Quảng Nam 252 Win Đắc Lắc 276, Win Quảng Nam 252
30/01/2023 Phú Yên 645, Thừa Thiên Huế 633 Win Phú Yên 645, Win Thừa Thiên Huế 633
29/01/2023 Khánh Hòa 228, Kon Tum 703 Win Khánh Hòa 228
28/01/2023 Đà Nẵng 675, Đắc Nông 931, Quảng Ngãi 601 Win Đắc Nông 931
27/01/2023 Gia Lai 221, Ninh Thuận 117 Win Gia Lai 221
26/01/2023 Bình Định 317, Quảng Bình 913, Quảng Trị 751 Win Bình Định 317, Win Quảng Trị 751
25/01/2023 Đà Nẵng 790, Khánh Hòa 404 Win Đà Nẵng 790
24/01/2023 Đắc Lắc 127, Quảng Nam 363 Win Đắc Lắc 127, Win Quảng Nam 363
23/01/2023 Phú Yên 485, Thừa Thiên Huế 817 Win Thừa Thiên Huế 817
22/01/2023 Khánh Hòa 924, Kon Tum 669 Win Khánh Hòa 924, Win Kon Tum 669
21/01/2023 Đà Nẵng 979, Đắc Nông 074, Quảng Ngãi 606 Win Đà Nẵng 979, Win Đắc Nông 074, Win Quảng Ngãi 606
20/01/2023 Gia Lai 646, Ninh Thuận 032 Win Gia Lai 646, Win Ninh Thuận 032
19/01/2023 Bình Định 270, Quảng Bình 059, Quảng Trị 189 Win Bình Định 270, Win Quảng Bình 059
18/01/2023 Đà Nẵng 701, Khánh Hòa 736 Win Đà Nẵng 701, Win Khánh Hòa 736
17/01/2023 Đắc Lắc 146, Quảng Nam 232 Win Đắc Lắc 146, Win Quảng Nam 232
16/01/2023 Phú Yên 124, Thừa Thiên Huế 453 Win Phú Yên 124, Win Thừa Thiên Huế 453
15/01/2023 Khánh Hòa 785, Kon Tum 478 Win Kon Tum 478
14/01/2023 Đà Nẵng 405, Đắc Nông 362, Quảng Ngãi 137 Win Đà Nẵng 405, Win Đắc Nông 362, Win Quảng Ngãi 137
13/01/2023 Gia Lai 263, Ninh Thuận 556 Win Gia Lai 263
12/01/2023 Bình Định 383, Quảng Bình 094, Quảng Trị 619 Win Bình Định 383, Win Quảng Bình 094
11/01/2023 Đà Nẵng 421, Khánh Hòa 096 Win Đà Nẵng 421, Win Khánh Hòa 096
10/01/2023 Đắc Lắc 939, Quảng Nam 190 Win Quảng Nam 190
09/01/2023 Phú Yên 428, Thừa Thiên Huế 886 Win Thừa Thiên Huế 886
08/01/2023 Khánh Hòa 768, Kon Tum 604 Win Khánh Hòa 768, Win Kon Tum 604
07/01/2023 Đà Nẵng 136, Đắc Nông 826, Quảng Ngãi 611 Win Đà Nẵng 136, Win Đắc Nông 826
06/01/2023 Gia Lai 215, Ninh Thuận 386 Win Gia Lai 215, Win Ninh Thuận 386
05/01/2023 Bình Định 799, Quảng Bình 849, Quảng Trị 200 Win Bình Định 799, Win Quảng Trị 200
04/01/2023 Đà Nẵng 285, Khánh Hòa 718 Win Khánh Hòa 718
03/01/2023 Đắc Lắc 776, Quảng Nam 977 Win Đắc Lắc 776, Win Quảng Nam 977
02/01/2023 Phú Yên 578, Thừa Thiên Huế 835 Win Phú Yên 578, Win Thừa Thiên Huế 835
01/01/2023 Khánh Hòa 644, Kon Tum 379 Win Khánh Hòa 644, Win Kon Tum 379
31/12/2022 Đà Nẵng 362, Đắc Nông 924, Quảng Ngãi 419 Win Đà Nẵng 362, Win Đắc Nông 924, Win Quảng Ngãi 419
30/12/2022 Gia Lai 894, Ninh Thuận 628 Win Ninh Thuận 628
29/12/2022 Bình Định 159, Quảng Bình 641, Quảng Trị 272 Win Quảng Trị 272
28/12/2022 Đà Nẵng 527, Khánh Hòa 456 Win Đà Nẵng 527
27/12/2022 Đắc Lắc 553, Quảng Nam 122 Win Đắc Lắc 553, Win Quảng Nam 122
26/12/2022 Phú Yên 122, Thừa Thiên Huế 006 Win Thừa Thiên Huế 006
25/12/2022 Khánh Hòa 503, Kon Tum 078 Win Kon Tum 078
24/12/2022 Đà Nẵng 957, Đắc Nông 727, Quảng Ngãi 971 Win Đà Nẵng 957, Win Đắc Nông 727
23/12/2022 Gia Lai 973, Ninh Thuận 705 Win Ninh Thuận 705
22/12/2022 Bình Định 860, Quảng Bình 653, Quảng Trị 966 Win Quảng Bình 653
21/12/2022 Đà Nẵng 516, Khánh Hòa 834 Win Đà Nẵng 516
20/12/2022 Đắc Lắc 930, Quảng Nam 449 Win Đắc Lắc 930, Win Quảng Nam 449
19/12/2022 Phú Yên 397, Thừa Thiên Huế 092 Win Phú Yên 397, Win Thừa Thiên Huế 092
18/12/2022 Khánh Hòa 806, Kon Tum 460 Win Khánh Hòa 806, Win Kon Tum 460
17/12/2022 Đà Nẵng 875, Đắc Nông 790, Quảng Ngãi 811 Win Đắc Nông 790
16/12/2022 Gia Lai 301, Ninh Thuận 335 Win Gia Lai 301, Win Ninh Thuận 335
15/12/2022 Bình Định 043, Quảng Bình 737, Quảng Trị 008 Win Bình Định 043, Win Quảng Trị 008
14/12/2022 Đà Nẵng 527, Khánh Hòa 246 Win Khánh Hòa 246
13/12/2022 Đắc Lắc 636, Quảng Nam 037 Win Đắc Lắc 636, Win Quảng Nam 037
12/12/2022 Phú Yên 793, Thừa Thiên Huế 768 Win Phú Yên 793, Win Thừa Thiên Huế 768
11/12/2022 Khánh Hòa 931, Kon Tum 120 Win Kon Tum 120
10/12/2022 Đà Nẵng 969, Đắc Nông 850, Quảng Ngãi 557 Win Quảng Ngãi 557
09/12/2022 Gia Lai 263, Ninh Thuận 419 Win Gia Lai 263, Win Ninh Thuận 419
08/12/2022 Bình Định 416, Quảng Bình 309, Quảng Trị 937 Win Quảng Bình 309
07/12/2022 Đà Nẵng 452, Khánh Hòa 516 Win Khánh Hòa 516
06/12/2022 Đắc Lắc 262, Quảng Nam 455 Win Quảng Nam 455
05/12/2022 Phú Yên 499, Thừa Thiên Huế 863 Win Phú Yên 499
04/12/2022 Khánh Hòa 245, Kon Tum 829 Win Khánh Hòa 245, Win Kon Tum 829
03/12/2022 Đà Nẵng 464, Đắc Nông 382, Quảng Ngãi 840 Win Đà Nẵng 464, Win Đắc Nông 382
02/12/2022 Gia Lai 439, Ninh Thuận 680 Win Ninh Thuận 680
01/12/2022 Bình Định 031, Quảng Bình 922, Quảng Trị 322 Win Bình Định 031
30/11/2022 Đà Nẵng 555, Khánh Hòa 909 Win Đà Nẵng 555, Win Khánh Hòa 909
29/11/2022 Đắc Lắc 334, Quảng Nam 205 Win Đắc Lắc 334, Win Quảng Nam 205
28/11/2022 Phú Yên 810, Thừa Thiên Huế 033 Win Phú Yên 810, Win Thừa Thiên Huế 033
27/11/2022 Khánh Hòa 878, Kon Tum 585 Win Khánh Hòa 878
26/11/2022 Đà Nẵng 365, Đắc Nông 741, Quảng Ngãi 497 Win Đà Nẵng 365, Win Đắc Nông 741, Win Quảng Ngãi 497
25/11/2022 Gia Lai 250, Ninh Thuận 005 Win Gia Lai 250, Win Ninh Thuận 005
24/11/2022 Bình Định 652, Quảng Bình 523, Quảng Trị 887 Win Bình Định 652, Win Quảng Bình 523, Win Quảng Trị 887
23/11/2022 Đà Nẵng 055, Khánh Hòa 130 Win Đà Nẵng 055
22/11/2022 Đắc Lắc 057, Quảng Nam 500 Win Đắc Lắc 057
21/11/2022 Phú Yên 288, Thừa Thiên Huế 867 Win Phú Yên 288
20/11/2022 Khánh Hòa 077, Kon Tum 475 Win Khánh Hòa 077, Win Kon Tum 475
19/11/2022 Đà Nẵng 623, Đắc Nông 230, Quảng Ngãi 265 Win Đà Nẵng 623, Win Đắc Nông 230, Win Quảng Ngãi 265
18/11/2022 Gia Lai 264, Ninh Thuận 715 Win Gia Lai 264, Win Ninh Thuận 715
17/11/2022 Bình Định 441, Quảng Bình 460, Quảng Trị 171 Win Quảng Bình 460, Win Quảng Trị 171
16/11/2022 Đà Nẵng 808, Khánh Hòa 848 Win Đà Nẵng 808, Win Khánh Hòa 848
15/11/2022 Đắc Lắc 769, Quảng Nam 884 Win Đắc Lắc 769, Win Quảng Nam 884
14/11/2022 Phú Yên 904, Thừa Thiên Huế 314 Miss
13/11/2022 Khánh Hòa 304, Kon Tum 579 Win Khánh Hòa 304
12/11/2022 Đà Nẵng 716, Đắc Nông 051, Quảng Ngãi 383 Win Đà Nẵng 716, Win Đắc Nông 051, Win Quảng Ngãi 383
11/11/2022 Gia Lai 827, Ninh Thuận 228 Win Gia Lai 827, Win Ninh Thuận 228
10/11/2022 Bình Định 820, Quảng Bình 083, Quảng Trị 562 Win Quảng Bình 083
09/11/2022 Đà Nẵng 708, Khánh Hòa 919 Win Đà Nẵng 708, Win Khánh Hòa 919
08/11/2022 Đắc Lắc 654, Quảng Nam 836 Win Đắc Lắc 654
07/11/2022 Phú Yên 195, Thừa Thiên Huế 809 Win Phú Yên 195, Win Thừa Thiên Huế 809
06/11/2022 Khánh Hòa 047, Kon Tum 264 Win Khánh Hòa 047, Win Kon Tum 264
05/11/2022 Đà Nẵng 184, Đắc Nông 460, Quảng Ngãi 799 Win Đà Nẵng 184, Win Quảng Ngãi 799
04/11/2022 Gia Lai 461, Ninh Thuận 847 Win Gia Lai 461, Win Ninh Thuận 847
03/11/2022 Bình Định 736, Quảng Bình 782, Quảng Trị 790 Win Quảng Trị 790
02/11/2022 Đà Nẵng 678, Khánh Hòa 290 Win Khánh Hòa 290
01/11/2022 Đắc Lắc 740, Quảng Nam 590 Miss
31/10/2022 Phú Yên 197, Thừa Thiên Huế 682 Win Thừa Thiên Huế 682
30/10/2022 Khánh Hòa 225, Kon Tum 897 Win Khánh Hòa 225
29/10/2022 Đà Nẵng 254, Đắc Nông 974, Quảng Ngãi 117 Win Đà Nẵng 254, Win Quảng Ngãi 117
28/10/2022 Gia Lai 758, Ninh Thuận 304 Win Gia Lai 758, Win Ninh Thuận 304
27/10/2022 Bình Định 735, Quảng Bình 392, Quảng Trị 375 Win Bình Định 735, Win Quảng Trị 375
26/10/2022 Đà Nẵng 255, Khánh Hòa 682 Miss
25/10/2022 Đắc Lắc 560, Quảng Nam 159 Win Đắc Lắc 560, Win Quảng Nam 159
24/10/2022 Phú Yên 114, Thừa Thiên Huế 287 Win Thừa Thiên Huế 287
23/10/2022 Khánh Hòa 286, Kon Tum 859 Win Khánh Hòa 286, Win Kon Tum 859
22/10/2022 Đà Nẵng 319, Đắc Nông 218, Quảng Ngãi 888 Win Đà Nẵng 319, Win Đắc Nông 218, Win Quảng Ngãi 888
21/10/2022 Gia Lai 067, Ninh Thuận 754 Win Gia Lai 067, Win Ninh Thuận 754
20/10/2022 Bình Định 179, Quảng Bình 615, Quảng Trị 029 Win Quảng Bình 615, Win Quảng Trị 029
19/10/2022 Đà Nẵng 570, Khánh Hòa 224 Win Đà Nẵng 570, Win Khánh Hòa 224
18/10/2022 Đắc Lắc 173, Quảng Nam 548 Win Đắc Lắc 173, Win Quảng Nam 548
17/10/2022 Phú Yên 322, Thừa Thiên Huế 589 Win Phú Yên 322, Win Thừa Thiên Huế 589
16/10/2022 Khánh Hòa 350, Kon Tum 143 Win Khánh Hòa 350, Win Kon Tum 143
15/10/2022 Đà Nẵng 878, Đắc Nông 897, Quảng Ngãi 109 Win Đắc Nông 897, Win Quảng Ngãi 109
14/10/2022 Gia Lai 877, Ninh Thuận 328 Win Gia Lai 877
13/10/2022 Bình Định 338, Quảng Bình 185, Quảng Trị 695 Miss
12/10/2022 Đà Nẵng 963, Khánh Hòa 879 Win Đà Nẵng 963
11/10/2022 Đắc Lắc 438, Quảng Nam 325 Win Quảng Nam 325
10/10/2022 Phú Yên 036, Thừa Thiên Huế 032 Win Phú Yên 036, Win Thừa Thiên Huế 032
09/10/2022 Khánh Hòa 117, Kon Tum 473 Win Kon Tum 473
08/10/2022 Đà Nẵng 030, Đắc Nông 885, Quảng Ngãi 473 Win Đà Nẵng 030, Win Đắc Nông 885, Win Quảng Ngãi 473
07/10/2022 Gia Lai 191, Ninh Thuận 265 Miss
06/10/2022 Bình Định 244, Quảng Bình 448, Quảng Trị 862 Miss
05/10/2022 Đà Nẵng 753, Khánh Hòa 413 Win Đà Nẵng 753
04/10/2022 Đắc Lắc 673, Quảng Nam 988 Win Quảng Nam 988
03/10/2022 Phú Yên 774, Thừa Thiên Huế 182 Win Phú Yên 774
02/10/2022 Khánh Hòa 058, Kon Tum 536 Win Khánh Hòa 058
01/10/2022 Đà Nẵng 935, Đắc Nông 479, Quảng Ngãi 622 Win Đắc Nông 479, Win Quảng Ngãi 622
30/09/2022 Gia Lai 113, Ninh Thuận 156 Win Gia Lai 113, Win Ninh Thuận 156
29/09/2022 Bình Định 261, Quảng Bình 635, Quảng Trị 677 Win Quảng Bình 635, Win Quảng Trị 677
28/09/2022 Đà Nẵng 429, Khánh Hòa 582 Win Đà Nẵng 429, Win Khánh Hòa 582
27/09/2022 Đắc Lắc 419, Quảng Nam 462 Win Đắc Lắc 419, Win Quảng Nam 462
26/09/2022 Phú Yên 605, Thừa Thiên Huế 341 Win Thừa Thiên Huế 341
25/09/2022 Khánh Hòa 624, Kon Tum 073 Win Khánh Hòa 624, Win Kon Tum 073
24/09/2022 Đà Nẵng 765, Đắc Nông 092, Quảng Ngãi 483 Win Đắc Nông 092
23/09/2022 Gia Lai 994, Ninh Thuận 458 Win Gia Lai 994
22/09/2022 Bình Định 142, Quảng Bình 904, Quảng Trị 225 Win Bình Định 142, Win Quảng Bình 904
21/09/2022 Đà Nẵng 766, Khánh Hòa 146 Win Đà Nẵng 766
20/09/2022 Đắc Lắc 258, Quảng Nam 231 Win Đắc Lắc 258, Win Quảng Nam 231
19/09/2022 Phú Yên 312, Thừa Thiên Huế 494 Win Thừa Thiên Huế 494
18/09/2022 Khánh Hòa 708, Kon Tum 186 Win Khánh Hòa 708, Win Kon Tum 186
17/09/2022 Đà Nẵng 402, Đắc Nông 609, Quảng Ngãi 859 Win Đắc Nông 609, Win Quảng Ngãi 859
16/09/2022 Gia Lai 813, Ninh Thuận 452 Win Gia Lai 813, Win Ninh Thuận 452
15/09/2022 Bình Định 612, Quảng Bình 523, Quảng Trị 622 Win Bình Định 612
14/09/2022 Đà Nẵng 882, Khánh Hòa 790 Win Khánh Hòa 790
13/09/2022 Đắc Lắc 482, Quảng Nam 039 Win Đắc Lắc 482, Win Quảng Nam 039
12/09/2022 Phú Yên 593, Thừa Thiên Huế 829 Win Phú Yên 593, Win Thừa Thiên Huế 829
11/09/2022 Khánh Hòa 625, Kon Tum 500 Miss
10/09/2022 Đà Nẵng 310, Đắc Nông 167, Quảng Ngãi 825 Win Đắc Nông 167
09/09/2022 Gia Lai 271, Ninh Thuận 240 Win Ninh Thuận 240
08/09/2022 Bình Định 287, Quảng Bình 209, Quảng Trị 576 Win Bình Định 287, Win Quảng Bình 209, Win Quảng Trị 576
07/09/2022 Đà Nẵng 622, Khánh Hòa 530 Win Đà Nẵng 622
06/09/2022 Đắc Lắc 485, Quảng Nam 768 Win Đắc Lắc 485, Win Quảng Nam 768
05/09/2022 Phú Yên 848, Thừa Thiên Huế 558 Win Phú Yên 848, Win Thừa Thiên Huế 558
04/09/2022 Khánh Hòa 930, Kon Tum 156 Win Khánh Hòa 930
03/09/2022 Đà Nẵng 234, Đắc Nông 288, Quảng Ngãi 857 Win Đắc Nông 288, Win Quảng Ngãi 857
02/09/2022 Gia Lai 290, Ninh Thuận 488 Win Gia Lai 290, Win Ninh Thuận 488
01/09/2022 Bình Định 762, Quảng Bình 880, Quảng Trị 520 Win Quảng Trị 520
31/08/2022 Đà Nẵng 253, Khánh Hòa 952 Win Đà Nẵng 253
30/08/2022 Đắc Lắc 484, Quảng Nam 132 Win Đắc Lắc 484, Win Quảng Nam 132
29/08/2022 Phú Yên 495, Thừa Thiên Huế 086 Win Phú Yên 495, Win Thừa Thiên Huế 086
28/08/2022 Khánh Hòa 724, Kon Tum 314 Win Khánh Hòa 724
27/08/2022 Đà Nẵng 703, Đắc Nông 318, Quảng Ngãi 548 Win Quảng Ngãi 548
26/08/2022 Gia Lai 846, Ninh Thuận 950 Win Gia Lai 846, Win Ninh Thuận 950
25/08/2022 Bình Định 939, Quảng Bình 767, Quảng Trị 119 Win Quảng Bình 767, Win Quảng Trị 119
24/08/2022 Đà Nẵng 678, Khánh Hòa 527 Win Đà Nẵng 678, Win Khánh Hòa 527
23/08/2022 Đắc Lắc 109, Quảng Nam 625 Win Quảng Nam 625
22/08/2022 Phú Yên 276, Thừa Thiên Huế 404 Win Thừa Thiên Huế 404
21/08/2022 Khánh Hòa 483, Kon Tum 395 Win Khánh Hòa 483, Win Kon Tum 395
20/08/2022 Đà Nẵng 609, Đắc Nông 034, Quảng Ngãi 019 Win Đà Nẵng 609, Win Đắc Nông 034, Win Quảng Ngãi 019
19/08/2022 Gia Lai 106, Ninh Thuận 035 Win Gia Lai 106, Win Ninh Thuận 035
18/08/2022 Bình Định 986, Quảng Bình 691, Quảng Trị 392 Win Bình Định 986, Win Quảng Bình 691, Win Quảng Trị 392
17/08/2022 Đà Nẵng 704, Khánh Hòa 571 Win Đà Nẵng 704, Win Khánh Hòa 571
16/08/2022 Đắc Lắc 783, Quảng Nam 671 Win Quảng Nam 671
15/08/2022 Phú Yên 207, Thừa Thiên Huế 346 Win Phú Yên 207, Win Thừa Thiên Huế 346
14/08/2022 Khánh Hòa 534, Kon Tum 231 Win Khánh Hòa 534, Win Kon Tum 231
13/08/2022 Đà Nẵng 387, Đắc Nông 370, Quảng Ngãi 513 Win Đà Nẵng 387, Win Đắc Nông 370
12/08/2022 Gia Lai 952, Ninh Thuận 551 Win Gia Lai 952, Win Ninh Thuận 551
11/08/2022 Bình Định 407, Quảng Bình 108, Quảng Trị 901 Miss
10/08/2022 Đà Nẵng 517, Khánh Hòa 182 Win Đà Nẵng 517
09/08/2022 Đắc Lắc 518, Quảng Nam 034 Win Đắc Lắc 518, Win Quảng Nam 034
08/08/2022 Phú Yên 157, Thừa Thiên Huế 158 Win Phú Yên 157, Win Thừa Thiên Huế 158
07/08/2022 Khánh Hòa 571, Kon Tum 986 Win Khánh Hòa 571, Win Kon Tum 986
06/08/2022 Đà Nẵng 920, Đắc Nông 733, Quảng Ngãi 325 Win Đà Nẵng 920, Win Quảng Ngãi 325
05/08/2022 Gia Lai 970, Ninh Thuận 010 Win Gia Lai 970, Win Ninh Thuận 010
04/08/2022 Bình Định 331, Quảng Bình 841, Quảng Trị 237 Win Bình Định 331, Win Quảng Bình 841, Win Quảng Trị 237
03/08/2022 Đà Nẵng 340, Khánh Hòa 477 Miss
02/08/2022 Đắc Lắc 598, Quảng Nam 338 Win Quảng Nam 338
01/08/2022 Phú Yên 462, Thừa Thiên Huế 515 Win Phú Yên 462
31/07/2022 Khánh Hòa 336, Kon Tum 191 Win Khánh Hòa 336, Win Kon Tum 191
30/07/2022 Đà Nẵng 961, Đắc Nông 201, Quảng Ngãi 919 Win Đà Nẵng 961, Win Đắc Nông 201, Win Quảng Ngãi 919
29/07/2022 Gia Lai 926, Ninh Thuận 142 Win Gia Lai 926, Win Ninh Thuận 142
28/07/2022 Bình Định 915, Quảng Bình 340, Quảng Trị 344 Win Quảng Bình 340
27/07/2022 Đà Nẵng 913, Khánh Hòa 897 Win Khánh Hòa 897
26/07/2022 Đắc Lắc 562, Quảng Nam 959 Win Đắc Lắc 562, Win Quảng Nam 959
25/07/2022 Phú Yên 001, Thừa Thiên Huế 696 Win Phú Yên 001, Win Thừa Thiên Huế 696
24/07/2022 Khánh Hòa 024, Kon Tum 209 Win Khánh Hòa 024
23/07/2022 Đà Nẵng 616, Đắc Nông 213, Quảng Ngãi 019 Win Đà Nẵng 616, Win Đắc Nông 213, Win Quảng Ngãi 019
22/07/2022 Gia Lai 215, Ninh Thuận 311 Win Ninh Thuận 311
21/07/2022 Bình Định 983, Quảng Bình 105, Quảng Trị 540 Win Quảng Trị 540
20/07/2022 Đà Nẵng 922, Khánh Hòa 889 Win Khánh Hòa 889
19/07/2022 Đắc Lắc 620, Quảng Nam 712 Win Đắc Lắc 620, Win Quảng Nam 712
18/07/2022 Phú Yên 585, Thừa Thiên Huế 648 Win Thừa Thiên Huế 648
17/07/2022 Khánh Hòa 233, Kon Tum 111 Win Kon Tum 111
16/07/2022 Đà Nẵng 275, Đắc Nông 246, Quảng Ngãi 898 Win Đắc Nông 246
15/07/2022 Gia Lai 367, Ninh Thuận 858 Win Gia Lai 367
14/07/2022 Bình Định 220, Quảng Bình 386, Quảng Trị 324 Win Bình Định 220, Win Quảng Bình 386
13/07/2022 Đà Nẵng 406, Khánh Hòa 537 Win Đà Nẵng 406, Win Khánh Hòa 537
12/07/2022 Đắc Lắc 380, Quảng Nam 299 Win Đắc Lắc 380, Win Quảng Nam 299
11/07/2022 Phú Yên 420, Thừa Thiên Huế 949 Win Phú Yên 420
10/07/2022 Khánh Hòa 527, Kon Tum 090 Win Kon Tum 090
09/07/2022 Đà Nẵng 086, Đắc Nông 378, Quảng Ngãi 674 Win Đà Nẵng 086, Win Đắc Nông 378, Win Quảng Ngãi 674
08/07/2022 Gia Lai 200, Ninh Thuận 624 Win Gia Lai 200
07/07/2022 Bình Định 372, Quảng Bình 110, Quảng Trị 234 Win Quảng Trị 234
06/07/2022 Đà Nẵng 131, Khánh Hòa 525 Win Khánh Hòa 525
05/07/2022 Đắc Lắc 588, Quảng Nam 883 Win Đắc Lắc 588, Win Quảng Nam 883
04/07/2022 Phú Yên 357, Thừa Thiên Huế 203 Win Phú Yên 357, Win Thừa Thiên Huế 203
03/07/2022 Khánh Hòa 413, Kon Tum 137 Win Khánh Hòa 413, Win Kon Tum 137
02/07/2022 Đà Nẵng 642, Đắc Nông 543, Quảng Ngãi 770 Win Đà Nẵng 642, Win Đắc Nông 543
01/07/2022 Gia Lai 925, Ninh Thuận 422 Win Gia Lai 925, Win Ninh Thuận 422
30/06/2022 Bình Định 427, Quảng Bình 265, Quảng Trị 576 Win Bình Định 427, Win Quảng Bình 265, Win Quảng Trị 576
29/06/2022 Đà Nẵng 603, Khánh Hòa 876 Win Đà Nẵng 603
28/06/2022 Đắc Lắc 861, Quảng Nam 477 Win Đắc Lắc 861
27/06/2022 Phú Yên 272, Thừa Thiên Huế 041 Win Phú Yên 272, Win Thừa Thiên Huế 041
26/06/2022 Khánh Hòa 786, Kon Tum 387 Win Khánh Hòa 786
25/06/2022 Đà Nẵng 301, Đắc Nông 934, Quảng Ngãi 036 Win Đà Nẵng 301, Win Đắc Nông 934, Win Quảng Ngãi 036
24/06/2022 Gia Lai 319, Ninh Thuận 448 Win Gia Lai 319, Win Ninh Thuận 448
23/06/2022 Bình Định 819, Quảng Bình 993, Quảng Trị 161 Win Bình Định 819, Win Quảng Trị 161
22/06/2022 Đà Nẵng 510, Khánh Hòa 153 Win Khánh Hòa 153
21/06/2022 Đắc Lắc 424, Quảng Nam 744 Win Quảng Nam 744
20/06/2022 Phú Yên 269, Thừa Thiên Huế 451 Win Thừa Thiên Huế 451
19/06/2022 Khánh Hòa 607, Kon Tum 313 Miss
18/06/2022 Đà Nẵng 675, Đắc Nông 150, Quảng Ngãi 001 Win Đà Nẵng 675, Win Quảng Ngãi 001
17/06/2022 Gia Lai 646, Ninh Thuận 376 Win Gia Lai 646
16/06/2022 Bình Định 696, Quảng Bình 246, Quảng Trị 247 Win Quảng Bình 246
15/06/2022 Đà Nẵng 235, Khánh Hòa 101 Win Đà Nẵng 235
14/06/2022 Đắc Lắc 330, Quảng Nam 474 Win Quảng Nam 474
13/06/2022 Phú Yên 794, Thừa Thiên Huế 703 Win Thừa Thiên Huế 703
12/06/2022 Khánh Hòa 182, Kon Tum 541 Win Kon Tum 541